2020 Yılı Burdur Yöresel Ürünlerin Tespiti Hakkında Duyuru

BURDUR YÖRESEL ÜRÜNLERİN TESPİTİ HAKKINDA DUYURU

08 Aralık 2020

BURDUR YÖRESEL ÜRÜNLERİN TESPİTİ HAKKINDA DUYURU

 
14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.”  hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “ Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri’’ olarak tanımlanmıştır.
Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince İl müdürlüğümüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin, tespiti amacıyla Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 2016/2 sayılı genelgesi gereği İlimizde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel ürünler ( Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ) ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve en fazla üyeye sahip Tüketici Örgütünden Müdürlüğümüze öneri olarak bildirilmesi istenmiştir .
 
Konu ile ilgili olarak Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ziraat Odası, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği öneride bulunmuştur.
 
Bildirilen yöresel ürün önerileri ile üretici ve tedarikçilerinin listeleri aşağıda gösterilmiştir.
 
Öneriler hakkında Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik gereği 08.12.2020 tarihinden itibaren 7 (yedi ) gün içinde İl Müdürlüğümüze itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda listelerde yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilir. İtirazlar 5 ( beş ) gün içerisinde karara bağlanır. Kesinleşen liste İl Müdürlüğümüz internet sitesinde (http://burdur.ticaret.gov.tr) ilan edilerek Ticaret Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara gönderilir.
 
Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.  
 

 Burdur İli Yöresel Ürün Üretici Ve Tedarikçi Listesi

Sıra No Ürün Üretim Yapan Firma Ünvanı Satış Yapan
Firma Ünvanı
1 Burdur Şiş Akman Aile Lokantası Akman Aile Lokantası
2 Burdur Şiş Şen Kebap Salonu Şen Kebap Salonu
3 Burdur Şiş Yılmaz Pide Yılmaz Pide
4 Burdur Şiş Altay Pide Salonu Altay Pide Salonu
5 Burdur Şiş Kardeşler Kebap Kardeşler Kebap
6 Ceviz Ezmesi Emek Şekerleme Emek Şekerleme
7 Ceviz Ezmesi Özbal Şekerleme Özbal Kuruyemiş
8 Ceviz Ezmesi Kader Şekerleme Kader Şekerleme
9 Ceviz Ezmesi Ensar Ltd. Şti Ensar Ltd. Şti
10 Ceviz Ezmesi Efe Şekerleme Efe Şekerleme
11 Ceviz Ezmesi Tuğra Şekerleme Tuğra Şekerleme
12 Ceviz Ezmesi Çikolata Şeker Dünyası Çikolata Şeker Dünyası
13 Ceviz Ezmesi Berk Şekerleme Berk Şekerleme
14 Ceviz Ezmesi Kanaat Şekercisi Kanaat Şekercisi
15 Ceviz Ezmesi Cankatan Şekerleme Cankatan Şekerleme
16 Ceviz Ezmesi Tatlan Şekerleme Tatlan Şekerleme
17 Ceviz Ezmesi Altıparmak Hayvancılık Gıda Ltd.Şti Altıparmak Hayvancılık Gıda Ltd.Şti
18 Ceviz Ezmesi Hüseyin Mudul –Mudul Petrol Hüseyin Mudul –Mudul Petrol
19 Ceviz Ezmesi Kınalı Şekerleme Kınalı Şekerleme
20 Tarhana Meryem Ana Tarhanacılık Meryem Ana Tarhanacılık
21 Lavanta Purple Village Purple Village
22 Bucak Salebi  
 
Aziz Gündüz – Kardeşler Ticaret
23 Bucak Salebi   Işık Altın Alım Satımı Orman Ürünleri Zirai Ürünler Ve Oto Sanayi Ticaret Limited Şirketi
24 Bucak Salebi   Salep Ticaret Gıda İnşaat Mermer Otomotiv Nakliyat Taahhüt Pazarlama Ve Sanayi Limited Şirketi
25 Bucak Salebi   Sabri Güzel
26 Bucak Salebi   Zafer Aksoy –  Aksoy Orman Ürünleri
27 Bucak Salebi   Zafer İnşaat Gıda Ticaret Ve Sanayi Ltlimited Şirketi
28 Bucak Salebi Çetin Toptan Salep Ürünleri Çetin Toptan Salep Ürünleri
29 Süs Çelenk Aziz Düz – Melli Tarım Çiçekçilik Aziz Düz – Melli Tarım Çiçekçilik
30  
 
Turşu İmalatı
 
 
Yeşilova Yalçın Turşu
 
 
Yeşilova Yalçın Turşu
31  
Dondurma
 
Kayımoğlu Dondurma
 
Kayımoğlu Dondurma
32  
Kökez Yoğurdu
 
Kökez Yoğurdu
 
Trabzon Yöresel Ürünler
33  
Kökez Yoğurdu
 
Kökez Yoğurdu
 
34  
Karamanlı Cevizi
 
Burdur ili Karamanlı ilçesi ve köylerinde yetiştirilmektedir.
35  
Karamanlı Kişnişi
 
Burdur ili Karamanlı ilçesi ve köylerinde yetiştirilmektedir.
36  
Melli İnciri
 
Burdur ili Bucak ilçesi Kocaaliler kasabasında yetiştirilmektedir.