A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETİ HAKKINDA DUYURU

13 Ocak 2021

A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI  BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETİ HAKKINDA DUYURU

 

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirket genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. 

Bu kapsamda, 09.11.2020 tarihinden itibaren Bakanlık temsilcisi ücretinin İlimiz Defterdarlık muhasebe birimi hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin Bakanlık Temsilci Talebi başvurusuna eklenmesi gerekmektedir. Başvurular MERSİS üzerinden veya başvuru için gerekli belgelerin İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi suretiyle de yapılabilecektir.
 

HESAP SAHİBİ BİRİM  Burdur Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
BANKA HESAP ADI  Hazine İç Ödemeler Saymanlığı
IBAN NO  TR59 000 1000058000010005255
VERGİ NO
 2720330444
AÇIKLAMA  Burdur Ticaret İl Müdürlüğü adına …............... Şirketinin Bakanlık Temsilcisi Ücreti

2021 Yılı Bakanlık Temsilcisi Ücretleri :

Hafta İçi Brüt       : 219,55 TL                            
Hafta Sonu Brüt  : 292,73 TL

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'ye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...