KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

09 Aralık 2020

KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU
 

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2020 tarih ve 59576537 sayılı yazısı ile Virüsün yayılma hızında görülen artışın ardından özellikle çok ortaklı ve 65 yaş üzerindeki ortak sayısı fazla olan kooperatiflerin yönetici ve ortaklarından fiili imkânsızlıklar nedeniyle Genel Kurul toplantılarının tekrar ertelenmesi yönünde çok sayıda başvuru alındığı, virüs yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 04.12.2020 tarihli Onayı ile 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları 31.01.2021 tarihine kadar ertelendiği, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.